Den allmänna pensionen, del 2


Installation, 2007.