Den allmänna pensionen, del 2

​

Installation, 2007.