Jag svär


Installation, 2011.

Låt oss le åt varandra och åt oss själva. 

Låt oss bära våra nederlag, våra tvivel. 

Låt oss le gott och milt, 

ty annars kommer förtvivlan.

Man kan stiga upp igen och le 

över sin egen svaghet. 

Lära sig den välsignade humorn.


                          Niklas Bergius om Dan Andersson
English


(Freely translated)


Let us smile to each other and to ourselves.

Let us bear our defeat, our doubts.

Let us smile well and mildly,

for otherwise there will be despair.

You can get up again and smile

over your own weakness.

Learn the blessed humor.


             Niklas Bergius words about Dan Andersson