What is a city, but the people?


Installation, 2008.

En subjektiv analys av den tid som fortlöpte mellan 31 mars och 13 april 2008. Det var en tid då arkitekturen och stadsbilden tog plats, men där mötena satte de djupa spåren.


Titeln på verket är ett citat från Coriolanus. Coriolanus var en romersk general som levde under 400-talet f.Kr. och som ansågs representera den romerska aristokratin. Historien om Coriolanus är en moralistisk berättelse, en berättelse som visar på dåliga handlingar så som illojalitet och otacksamhet.
English


A subjective analysis of the time between March 31 and 13 April 2008. It was a time when architecture and urban landscape played a big part, but when the personal meetings made the biggest mark.


The title of the piece is a quote from Coriolanus. Coriolanus was a Roman general who lived during  400 BC and was considered to represent the Roman aristocracy. The story of Coriolanus is a moralistic tale, a story that demonstrates bad acts as disloyalty and ingratitude.