Den allmänna pensionen, del 1


Installation, 2007.