Ingenjören


Installation, 2006.

En gestaltning av min farfar, den traditionelle manlige ingenjören, i form av en teknologisk konstruktion. En konstruktion som var föregångare till dagens luftballong och kallades för ”korv”-ballong.  En stor tygskulptur skapad av blåa ”arbetarskjortor” som hänges upp i taket med linor likt ett segel. Tygkroppen var fylld med heliumballonger som förstärkte den luftiga och flygande känslan.
English


A figuration of my grandfather, the traditional male engineer, in the form of a technological construction. A construction that was the forerunner of today's air-balloon and was called "sausage”- balloon. A large fabric sculpture created by blue "worker shirts" hanged up in the roof with lines, like a sail. The fabric body was filled with helium balloons that enhanced the airy and flying feeling