I can’t breathe - BLM

As a white person born and raised in the privileged part of the world I have the obligation to, in one way or another, engage and contribute to the black movement that fights for equality and justice. When I heard about the murder of George Floyd and when the massive public protests started I got yet another wake-up call, and like many others I felt enough is enough. I’ve always tried to stand up against racism in my everyday life but this time I wanted to expand my engagement. I started to think about what I, as an artist and designer, could possibly contribute with. I don’t have the same capability as a politician, journalist, social worker etc. but I do know how to work hard and I put a lot of time, energy, and soul into my work. So maybe that’s what I should contribute with? With my effort and my working hours. So I’ve been designing and creating a necklace for the past few weeks. The design of the necklace is a direct symbol of the murder of George Floyd, Eric Garner and many others who have been subjected to police brutality, at the same time it symbolizes hundreds of years of black oppression. But am I entitled to do this as a privileged white person? It’s a tough question I’ve been thinking a lot about and at least I’ve realized that black history is connected with white history. We were the ones who oppressed and enslaved black people, we are the ones responsible for their suffering, therefore it’s a part of my history as a white person. It’s a legacy I carry that I have to deal with, and this is my effort to do so. I’m not doing this for my own benefit but to show my commitment and support. For this reason I will donate all the money, including material (sterling silver) and labor costs (handmade), to The Black Lives Matter Global Network.

Handmade in sterling silver.

Height is 1,5cm (0,6in) and circumference 33-36cm (13-14in).


Price: 300 $ (or 3000 SEK), the whole amount will be 

donated to The Black Lives Matter Global Network.

Proof of donation will be sent to the buyer.

If You’re interested or have any questions please contact me.

Swedish:


Att jag som vit, född och uppväxt i den privilegierade delen av världen, har skyldighet att på ett eller annat sätt engagera mig och bidra till den svarta frihetsrörelsen som kämpar för jämlikhet och rättvisa känns självklart. När jag fick höra om mordet på George Floyd och när de stora protesterna drog igång fick jag ännu en ögonöppnare och kände som många andra att nu får det vara nog. Jag har alltid försökt att stå upp mot rasism i mitt vardagliga liv men den här gången ville jag utöka mitt engagemang. Jag funderade på vad jag som konstnär och designer möjligen kan bidra med. Jag har inte samma kapacitet som tex en politiker, journalist, socialarbetare etc. men jag vet hur man jobbar hårt och jag lägger ner mycket tid, energi och känsla i mitt arbete. Kanske är det det jag ska bidra med? Min strävan och min arbetstid. Så under de senaste veckorna har jag designat och tillverkat ett halsband. Formgivningen av halsbandet är en direkt symbol över mordet på George Floyd, Eric Garner och alla de andra som har utsatts för polisbrutalitet samtidigt som det symboliserar hundratals år av svart förtryck. Men har jag då som vit och privilegierad rätt att göra detta? Det är en svår fråga som jag har funderat mycket på och jag har i varje fall kommit till insikt om att svart historia är sammanlänkad med vit historia. Vi var de som förtryckte och förslavade svarta, vi är de som är ansvariga för deras lidande, därför är deras historia en del av min historia. Det är ett arv jag bär som jag måste gripa mig an och det här är ett sätt för mig att göra det på. Jag gör inte detta för min egen vinnings skull utan för att visa mitt engagemang och stöd. Därför kommer jag att donera hela summan för halsbandet, inklusive material (925 silver) och arbetskostnad (handgjort), till rörelsen The Black Lives Matter Global Network.


Info:

Handgjort i 925 silver. Höjd 1,5 cm och omkrets 33-36 cm.

Pris: 3000SEK (300 $), hela summan kommer att doneras till 

The Black Lives Matter Global Network

Bevis för donation kommer att skickas till köparen.

Om Ni är intresserad eller har några frågor får Ni gärna kontakta mig.