S.A.K.K. och svensk arbetarrörelse


Site specific installation, 2006.