S.A.K.K. och svensk arbetarrörelse

​

Site specific installation, 2006.