​

För att vi ville ha det lite bättre

2014

​

Huvudsaken är att man vågar försöka, del 1

2012

​

Huvudsaken är att man vågar försöka, del 2

2012

​

Lösfyndet

2012

​

Jag svär

2011

​

Quo Vadis

2010

​

Konstens sak är vår

2009

​

Handel, och handel och vandel

2009

​

What is a city, but the people?

2008

​

The Wings of Your Nation

2008

​

Den allmänna pensionen, del 2

2007

​

Den allmänna pensionen, del 1

2007

​

Örebro 1886 - Göteborg 2001

2006

​

Ingenjören

2006

​

S.A.K.K. och svensk arbetarrörelse

2006