För att vi ville ha det lite bättre

2014


Huvudsaken är att man vågar försöka, del 1

2012


Huvudsaken är att man vågar försöka, del 2

2012


Lösfyndet

2012


Jag svär

2011


Quo Vadis

2010


Konstens sak är vår

2009


Handel, och handel och vandel

2009


What is a city, but the people?

2008


The Wings of Your Nation

2008


Den allmänna pensionen, del 2

2007


Den allmänna pensionen, del 1

2007


Örebro 1886 - Göteborg 2001

2006


Ingenjören

2006


S.A.K.K. och svensk arbetarrörelse

2006